Athens 2018

WORKSHOPΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ

Βιωματικό εργαστήριο – ΙούλιοςΕΠΙΦΟΡΤΙΣΗ Θα δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ενεργοποιήσουν όλες τις αισθήσεις τους, ευαισθητοποιώντας, διεγείροντας και ερωτοποιώντας το σώμα. Θα κατοικήσουμε στο σώμα μας, ως αισθητικό όργανο. Θα μας προσφερθεί η δυνατότητα να επανασυνδεθούμε με την αίσθηση της ευτυχίας και να αποκαταστήσουμε την ικανοποίηση με ατομικό και συλλογικό τρόπο. Το εργαστήριο στοχεύει να συνδέσει τους συμμετέχοντες με τη δική τους ζωτική δύναμη. Αυτή είναι μια περίπτωση επιφόρτισης.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ Θα επικεντρωθούμε στην ενσωμάτωση της αίσθησης και των εννοιών της επιθυμίας, που καλλιεργούνται μέσα από ευαισθησία και ευαισθητοποίηση, δημιουργικότητα και συνεργασία. Αυτό το εργαστήριο βασίζεται σε βαθιά ακρόαση και στοργική αγάπη. Αυτή είναι μια πρόσκληση να φανταστούμε και να επεκτείνουμε την επιθυμία μας να κατοικήσει σε δομές πέρα από τις συμβατικές. Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην εμπειρία της σχέσης μεταξύ αρχιτεκτονικής, επιθυμίας και μουσικής.

ΗΧΟΣ Η μουσική και άλλοι ήχοι αποτελούν βασική συνιστώσα αυτού του κύκλου εμπειριών. Ο ήχος είναι κύμα που μας μεταφέρει. Μαζί, θα διερευνήσουμε πώς η μουσική διεγείρει, ενεργοποιεί, ξεπερνάει τα όρια και φέρνει κοντά.

ΧΩΡΟΣ Η αρχιτεκτονική είναι σέξι. μας επηρεάζει σε τόσα πολλά επίπεδα. Θα διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο χώρος μπορεί να διαμορφώσει την εμπειρία και, ως εκ τούτου, θέλουμε να διερευνήσουμε πώς μπορεί να γίνει ένα εργαλείο στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε την επιθυμία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Το εργαστήριο θα αποτελείται από 3 συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν στην οροφή του ΧΩΡΟΣ 2510 στο Θεμιστοκλέους 52, Εξάρχεια, Αθήνα. Οι συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 23, την Τετάρτη 25 και την Παρασκευή 27, από τις 7.30 μ.μ. έως τις 9.30 μ.μ. Στόχος των εργαστηρίων θα είναι η συλλογική διαμόρφωση ενός δρώμενου που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου (οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο θα διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην τελική εμπειρία). Θα γίνουν τέσσερις συνεδρίες στις οποίες θα ερευνήσουμε ελεύθερα το διαλογισμό, τις τεχνικές αναπνοής,ασκήσεις σωματικότητας και τον έρωτα με ενσυναίσθηση. Για να συμμετάσχετε, γράψτε μας ένα email στο thegreatarousal@gmail.com με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και υποδείξτε τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο εργαστήριο.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ Θα υπάρξει μια διαδικασία επιλογής έως 10 συμμετεχόντων μετά από μια συνέντευξη την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 και επιβεβαιώνοντας τη διαθεσιμότητα για τις 4 συνεδρίες. Αυτός είναι ένας ασφαλής χώρος συναίνεσης, ο οποίος θα συμφωνηθεί προηγουμένως από όλους τους συμμετέχοντες. Ανοιχτό σε όλα τα σώματα, τα φύλα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις και τις δομές σχέσεων.


COLLECTIVE SENSORY AWARENESS

Experiential Workshop – JulyCHARGE A setting will be created in which participants can activate all their senses, sensitizing, stimulating and eroticising their bodies. We will occupy our body as a sensing organ. We will be offered the possibility to re-connect with joy and reclaim pleasure in an individual and collective manner. The workshop aims to connect participants with their own life force. This is an instance of charge.

OPEN DESIRE We will focus on embodying sense-uality and concepts of desire, nurtured by affectivity and awareness, creativity and collaboration. This workshop is grounded in deep listening and loving kindness. This is an invitation to imagining and extending your desire into inhabit structures beyond the conventional conditions. The workshop will focus on experiencing the relationship between architecture, desire, and music.

SOUND Music and other sounds are a fundamental component of this cycle of experiences. Sound is a carrier wave. Together, we will explore how music stimulates, turns on, breaks boundaries and brings close.

SPACE Architecture is sexy; it affects us on so many levels. We will investigate the way space can shape the experience, and therefore, we want to investigate how it can become a tool in our quest to enhance desire.

DATES The workshop will be composed of 3 sessions held at the rooftop of ΧΩΡΟΣ 2510 in Themistokleous 52, Exarcheia, Athens. The sessions will take place on Monday 23rd, Wednesday 25th and Friday 27th, from 7.30pm to 9.30pm. The aim of the workshops will be to collectively construct and give life to an event that will take place on September 8th (the people who participate in the workshop, will play an essential role in the final experience). There will be four sessions in which we will freely investigate meditation, breathing techniques, bodywork and mindful sex. To participate write us an email to thegreatarousal@gmail.com with your contact information and indicate why would you like to participate in the workshop.

CONSENT There will be a process to select up to 10 participants after attending an interview on Friday 13th and Saturday 14th and confirming availability for the 4 sessions. This is a safe space of consent, previously agreed upon by all participants. Open to all bodies, genders, sexes, sexual preferences and relationship structures.