Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

IV.


SENSES


We align minds and bodies to be present, and consequently enjoy. Conscious of skin and interaction, senses activated to the maximum, this is an invitation to sense-ually exist. A feast of sensations. Naked philosophers. Naturism is on the rise. Bare-all aficionados. The joy of being alive and the joy of wearing no clothes in the middle of a vast forest of antennas. Deep listening and loving kindness. No substances, no cameras, no electronic devices, no documentation. It’s direct, raw and lived experience. We build this experience collaboratively, together. Being-togetherness. Being-in-touch. This is an event of love; are you alive?

IV.


ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ


Ευθυγραμμίζουμε μυαλά και σώματα ώστε να είναι παρόντα στη στιγμή και συνεπώς να απολαμβάνουν. Εστιάζοντας το δέρμα και την αλληλεπίδραση, οι αισθήσεις ενεργοποιούνται στο μέγιστο, αυτή είναι μια πρόσκληση να υπάρξουμε αισθησιακά/αισθητηριακά. Μια γιορτή των αισθήσεων. Γυμν@ φιλόσοφ@. Ο νατουραλισμός αυξάνεται. Bare-all aficionados. Η χαρά του να υπάρχουμε και να στεκόμαστε γυμν@ στη μέση ενός τεράστιου δάσους κεραιών. Βαθιά ακρόαση και αγάπη-καλοσύνη. Χωρίς ουσίες, χωρίς κάμερες, χωρίς ηλεκτρονικές συσκευές, χωρίς τεκμηρίωση. Άμεση, ακατέργαστη και ζωντανή εμπειρία. Δημιουργούμε αυτή την εμπειρία από κοινού. Όντας μαζί. Όντας σε επαφή. Ένα συμβάν αγάπης. Είσαι ζωνταν@;