Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗIII.


MERGING


Human exceptionalism and dualism cannot operate within this space. Here, every being, every visible and non-visible entity and every force collaborates, palpitates, pulsates, breathes, stimulates and arouses each other. We will experience this as complete integration. Infusing matter with life. A great collaboration, a great cooperation, a great exchange. This is The Great Arousal. The universe wants to play. We practice merging, not observation. That’s foreplay. Our personal boundaries dissolve and we greet reality as a lover, the universe as a lover. This is an open call to free spirits and erotic non-human beings. We explore new methods of perception. We extend our own desire towards new places. From the rooftop, we see Athens, and the immensity it provides.

III.


ΣΥΝΕΝΩΣΗ


Η ανθρώπινη εξαίρεση και ο δυϊσμός δεν μπορούν να λειτουργήσουν μέσα σε αυτό το χώρο. Εδώ, κάθε ον, κάθε ορατή και μη ορατή οντότητα και κάθε δύναμη συνεργάζεται, πάλεται, δονείται, αναπνέει και διεγείρει η μια την άλλη. Πρόκειται για μια εμπειρία που θα καταλήξει στο βίωμα της απόλυτης ενοποίησης. Eκχύλισης της ύλης με ζωή. Μια μεγάλη συνεργασία, μια μεγάλη ανταλλαγή. Αυτή είναι η Μεγάλη Διέγερση. Το σύμπαν θέλει να παίξει. Εμείς δεν πράττουμε απλά, γινόμαστε ένα. Πρόκειται για προκαταρτικά. Τα προσωπικά μας όρια διαλύονται και ανταμώνουμε την πραγματικότητα ως εραστ@, το σύμπαν ως εραστ@. Αυτή είναι μια ανοιχτή επίκληση προς τα ελεύθερα πνεύματα και κάθε ερωτικό ον πέρα από τα ανθρώπινα. Εξερευνούμε νέες μεθόδους αντίληψης. Επεκτείνουμε την επιθυμία μας για νέες θέσεις. Από την ταράτσα βλέπουμε την Αθήνα και την απεραντοσύνη που προσφέρει.