Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗI.


SOUND


On a luscious late-summer night, the skyline of Athens provides the backdrop for an experience created by the coming-together of 20 bodies, each and every one of them with the intention to be reconnected with joy, pleasure, and desire, to relieve the libido-lessening effects of the financial crisis. A night to immerse ourselves in sound, to let ourselves be guided by the music, and to experience freedom. Infusions, heavenly aromas, light and darkness come together to construct an environment that stimulates and liberates our bodies and souls. As the night deepens, the intensity rises. We flow.

I.


ΗΧΟΣ


Μια απολαυστική νύχτα στο τέλος του καλοκαιριού, ο ορίζοντας της Αθήνας παρέχει το σκηνικό για μια εμπειρία που δημιουργείται από την παρουσία 20 σωμάτων, που βρίσκονται εκεί με πρόθεση να επανασυνδεθούν με τη χαρά, την ευχαρίστηση και την επιθυμία, να ανακουφίσουν τον λιβιδινικό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης. Μια νύχτα για να βυθιστούμε στον ήχο, να αφεθούμε να καθοδηγηθούμε από τη μουσική και να ζήσουμε την ελευθερία. Τσάγια, αρώματα, υφές, το φως και το σκοτάδι συναντιούνται για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που διεγείρει και απελευθερώνει το σώμα, τις αισθήσεις, τις ψυχές μας. Καθώς η νύχτα βαθαίνει, η ένταση αυξάνεται. Ρέουμε.